Hollandse Venen & IVN

Bijvriendelijk

Samenwerkingsovereenkomst

Collectief De Hollandse Venen en
IVN-Nieuwkoop Juni 2017

Project :
Bloemrijk  en Bijvriendelijk Boeren.


Ondergetekenden komen hierbij overeen zich in te zetten ten behoeve van het project “Bloemrijk en Bijvriendelijk Boeren”.  Dit project is gestart in 2017 en zal eind 2019 worden afgerond. Met het project streven wij ernaar om de biodiversiteit in het werkgebied van het Collectief “De Hollandse Venen" te verhogen.
Door zoveel mogelijk bloemrijke akkerranden in te laten zaaien verhogen wij niet alleen de biodiversiteit, en kunnen ook de burgers in het gebied hier volop van laten genieten.

Bovendien willen wij op een tiental basisscholen educatie geven in het werkgebied aan groepen leerlingen. En indien mogelijk deze groepen meenemen naar de bloemrijke akkerranden.
Deze educatieve lessen over de akkerranden en de biodiversiteit hiervan, worden verzorgd door natuurgidsen van het IVN te Nieuwkoop.akkerrand

Namens het Collectief “De Hollandse Venen”  
Voorzitter Ben Verkleij.

Namens IVN-Nieuwkoop
Voorzitter Hans Oostwouder.