IVN Natuur- en Milieugroep Vught
Bomen & Struiken
Vanaf
zaterdag31dec202214:06

Werkgroep Bomen

De werkgroep ‘Bomen voor Vught’ van de Natuur- en Milieugroep Vught (NMV) heeft verschillende expertise op het gebied van bomen, van soorten of juridische kennis tot meer praktisch gericht. De werkgroepleden zijn allen als bomenliefhebbers betrokken bij het mooie bomenbestand in de gemeente Vught.
De werkgroep houdt zich bezig met de volgende activiteiten:
– contacten met de gemeente m.b.t. het boombeheer, omgevingsvergunningen voor
het kappen en herplanten van bomen, zoals bijvoorbeeld bij de ombouw van de N65;
– particulieren adviseren over bomenzaken in de meest ruime zin van het woord;
– organiseren van boomexcursies of lezingen;
– stimuleren van meer biodiversiteit in de gemeente door boomkeuze;
– beheer van de bomenwandelroute

Contactpersoon: Herman Leppink,
leppink.herman@ziggo.nl

Herman Leppink, coördinator van de bomenwerkgroep, heeft afgelopen weken een aantal interessante artikelen over bomen in Vught geschreven in het Klaverblad. Deze artikelen zijn te vinden op deze site onder publicaties.

Door de werkgroep Bomen is in de zomer van 2020 de bomenwandelroute van de gemeente Vught herzien. De wandelroute loopt langs bijzondere, meest beeldbepalende en soms ook monumentale bomen in Vught en is hier te downloaden.

Volgens de ‘Monumentale bomenlijst’ van de gemeente Vught is het basisprincipe dat de boom ouder is dan 80 jaar en waaraan een bijzondere status wordt toegekend voor opname in de bomenlijst. Veel bomen langs de wandelroute staan ook op deze lijst. Daarnaast worden eveneens bijzondere heesters of heestergroepen benoemd.

Algemene informatie

woensdag 29 december 2021 - 14:06