Werkgroep Torenvalken

Het gaat niet goed met de torenvalk. Daarom is de torenvalk sinds 2017 op de rode lijst gekomen.
In het werkgebied van de Vogelwerkgroep van IVN Vught zijn we zeer actief met diversen vogelsoorten zoals o.a. uilen, zwaluwen en mussen. Helaas hebben we geconcludeerd dat de torenvalk steeds minder in ons werkgebied voorkomt. Daarom willen we ons ook gaan inzetten voor de torenvalk. Dit willen we doen door meer nestlocaties te creëren en daar waar nodig bestaande nestlocaties te optimaliseren.

Het doel van ons project is om tenminste12 nestlocaties voor torenvalken te creëren in Cromvoirt en directe omgeving. Op dit moment zijn er al 9 nestkasten aanwezig voor torenvalken. In totaal komen er 7 nieuwe nestlocaties bij.

Het succes van de nestkasten zullen we monitoren middels nestcontroles.
Ook willen we andere natuurliefhebbers mee laten genieten van de beelden van de torenvalk middels het plaatsen van een webcam.