Over IVN/ NMVught

Sinds 1 januari 2022 is de Stichting Natuur- en Milieugroep Vught (NMV) omgezet naar Vereniging IVN/ Natuur- en Milieugroep Vught, afgekort IVN/NMVught.

IVN/NMVught, voorheen Stichting Natuur- en Milieugroep Vught is opgericht op 1 april 1990 en heeft tot doel de belangen van natuur, landschap en milieu te behartigen in Vught en omstreken. Zij rekent tot haar geografische werkterrein de gemeente Vught en als daar aanleiding toe is, omliggende gemeenten. De activiteiten van de Natuur- en Milieugroep Vught worden verricht door een aantal werkgroepen:
Uilenwerkgroep, werkgroep Wilde Planten, werkroep Vogels, Knotploeg, werkgroep Bomen. En de Beleidsgroep voor het beoordelen van plannen van de gemeente die mogelijk de natuur of het landschap aantasten.

Contactgegevens:

Voorzitter: Peggy Bannier
Secretaris: Sander Wieringa
Penningmeester: Louis Roes
Bestuursleden: Robin van Dijk en Johan Smeulders

e-mail: info@nmvught.nl
website: www.ivn.nl/vught

Postadres: Duinoordseweg 20, 5268LM Helvoirt
IBAN: NL70INGB0003491439 tnv Natuur- en Milieugroep Vught