Vogelwerkgroep

Werkgroep Vogels

De vogelwerkgroep heeft als belangrijkste doel om mensen plezier te laten beleven aan vogels. We organiseren met enige regelmaat excursies, soms gekoppeld aan een cursus of workshop.

Een andere belangrijke taak is inventarisatie en bescherming van vogels in de gemeente Vught. Vogels in de stadse omgeving hebben het de laatste decennia niet gemakkelijk. Nestgelegenheid verdwijnt bij verbouwingen, tuinen worden met meer steen en minder groen ingericht, door insecticidengebruik hebben vogels veel minder voedsel voor zichzelf en voor hun jongen en door allerlei oorzaken neemt de biodiversiteit af.

Als vogelwerkgroep nodigen wij inwoners van de gemeente Vught dan ook uit om zich samen met in te zetten voor het welzijn van de vogels, waardoor we allemaal meer plezier kunnen beleven aan deze dieren. Onze activiteiten richten zich op educatie, inventarisatie en bescherming.

Enkele activiteiten uit de afgelopen jaren:

De vogelwerkgroep bestaat uit:

Geniet u ook van vogels en wilt u met ons meedoen? Stuur dan een e-mail naar VogelwerkgroepVught@gmail.com, of neem telefonisch contact op met Frans Wetzer, telefoonnummer 06 1830 3345 Wilt u een kijkje nemen in het huiselijk leven van vogels? Dat kan ieder voorjaar, van maart tot en met juni, op www.beleefdelente.nl.

Interessante links:
www.waarneming.nl
www.brabantsevogels.nl
www.vogelbescherming.nl
www.xeno-canto.org

 

Samenstelling van de werkgroep in 2022: 5 leden, coördinator: Frans Wetzer.
Afgelopen jaar zijn we individueel op pad gegaan en hebben we geen excursies voor groepen georganiseerd. Wel hebben we op individuele basis ondersteuning verleend aan de werkgroep slechtvalken i.v.m. de aanwezigheid van een broedpaar slechtvalken op De Petrus.
Het komende jaar willen we weer onze gebruikelijke activiteiten oppakken. Inventarisaties, excursie met oud-cursisten, eigen excursies.