Werkgroep Uilenkasten en Uilenwerkgroep Helvoirt

Foto is van Evan van Wezel 

Doel van de werkgroep: broedgelegenheid geven aan de kerkuil en steenuil in Esch, Haaren, Vught en Cromvoirt. Educatie geven over uilen.
Samenstelling van de werkgroep in 2022: 10 leden, coördinator: Sietske van Maren.
Bijeenkomsten: 1x met onze groep, we hebben een uitstapje naar de Biesbosch gemaakt. Daarnaast worden alle leden uitgenodigd voor de provinciale jaaravond.
Externe contacten: Brabants Landschap, daar leveren we onze gegevens aan. Soms schrijft de cördinator een stukje voor het blad van de steenuil of kerkuil. Ieder jaar schrijft ze een stukje voor Het Lantaerntje in Cromvoirt en de nieuwsbrief van het IVN/NMV.
In het verslagjaar organiseerde de werkgroep de volgende activiteiten. Jaarrond worden nestkasten verzorgd. Soms betrekken we anderen bij een kooi als we controleren op kuikens, maar meestal zijn deze avonden erg druk en is daar niet veel tijd voor. Sietske en Jan hebben een les gegeven op de lagere school aan de Lidwinastraat. Om het jaar geven we een les aan de JNW in Vught.

 

Uilenwerkgroep Helvoirt
De Uilenwerkgroep Helvoirt bestaat sinds 2008 en is ook aangesloten bij het Brabants Landschap. Met de activiteiten proberen we steen- en kerkuil en torenvalk voor Helvoirt te behouden. In najaar en winter maken we de kasten schoon, doen reparaties en hangen nieuwe kasten op. In het voorjaar controleren we de kasten om te zien of er gebroed wordt. Gegevens over het broeden van kerkuil en steenuil geven we door aan Brabants Landschap, die deze gebruikt om de stand van beide soorten in Brabant te monitoren. Broedresultaten van torenvalken geven we door aan SOVON (Vo-gelonderzoek Nederland).
In 2022 had de werkgroep tien leden; coördinator is Mirjam Lambermon.
Aan het begin van het jaar zijn 15 (!) nieuwe kasten opgehangen bij diverse mensen in Helvoirt. In totaal hangen er nu bij 60 gastadressen: 55 kasten voor steenuilen (waarvan 3 privé), 16 voor kerkuilen (3 privé), 4 voor bosuilen (3 privé), 3 voor torenvalken, 11 voor spreeuwen en 8 voor mezen.
Vanwege de samenvoeging van Vught en Helvoirt hebben we zowel vorig jaar als dit jaar politici en ambtenaren meegenomen tijdens de controles van de uilenkasten. In september hebben we kinderen van de groepen 3 en 4 van de Dr. Landmanschool een gastles gegeven over ‘de uilen in Helvoirt’.
Op zondagmiddag 26 juni hebben we onze hosts getrakteerd op zelfgemaakt gebak en een presentatie over steenuilen en kerkuilen. We werden gastvrij ontvangen in de schuur van de familie Pouwer. Na jaareinde werd een uitgebreid jaarverslag gepubliceerd met de resultaten van het broedseizoen. Boodschap: het zat de uilen in Helvoirt niet mee in 2022…