Werkgroep Beleid

De Beleidsgroep kijkt naar overheidsbeleid dat gevolgen heeft voor natuur, landschap en milieu in Vught en omgeving. Het Bestuur krijgt van de groep adviezen om beleid en besluiten van de overheid te beïnvloeden of – indien nodig – te corrigeren in bezwaar- en beroepsprocedures.

De Beleidsgroep had in 2022 zeven actieve leden en raadpleegt doorgaans vier leden over hun specifieke deskundigheid. Voorzitter/Coördinator is Sander Wieringa.
De Beleidsgroep vergaderde zes keer in 2022. Leden hadden daarnaast talrijke bijeenkomsten en gesprekken met initiatiefnemers van bouwplannen, betrokkenen, ambtenaren en wethouders.
Er was regelmatig contact met o.a. Stichting Het Groene Hart, Stichting Bosch&Boom, Brabantse Milieufederatie, IVN/‘s-Hertogenbosch en NMV Heusden.
Aandachtspunten
• Bomenkap: o.a. Sportpark Bergenshuizen, Boslaan, Zorgpark Voorburg, rotonde Esscheweg, Kampdijklaan, Emmasingel
• Reconstructie N65:
stikstofschade, bomenkap, grondwater
• Spoorverdieping PHS: bomenkap
• Nieuwe school Vught-Noord: aantasting groenstructuur
• Plannen rond EBI: ontsluitingswegen door Natura2000 en NNB
• Woningbouw in buitengebied: ruimte-voor-ruimte, uitbreidingslocaties
• IJzeren Man: aantasting NNB
• Bestemmingsplan Buitengebied: aantasting landschap
• Energieplannen: windmolens en zonnevel-den in het buitengebied
• Stikstofreductie: wat doet gemeente?
• Bossenstrategie: vinden van plantlocaties, herinrichting Helvoirts Broek
• Zandwegen: monumentstatus Antwerpse-baan-Groenewouddreef
• Groenvisie: inbreng met o.m. ons Groenboek
• Onderhoud gemeentegroen: o.a. maaibeleid, eikenprocessierups
• Diversen: o.a. Rebirth, padden-/dassenoversteek, N65 infiltratieplas, Hotel De Witte, parkeerterrein Van Schijndel Helvoirt, Willemspoort-Zuid