Werkgroep wilde planten

Doel van de werkroep: genieten van de Vughtse flora en de kennis daarover vergroten. Daarnaast willen we vrijblijvend inventarisaties maken en deze vastleggen.
Samenstelling van de werkgroep in 2022: een 30-tal leden. De werkgroep heeft ook enkele leden die beroepsmatige plantenkennis hebben. Coördinator is Bert Slabbers.
In april was ons jaarlijks overleg bij de JNW met een terugblik op het voorgaande jaar en het bespreken van de excursieagenda voor het nieuwe seizoen. Het actieve seizoen loopt van medio maart tot en met medio oktober. Per maand worden twee activiteiten georganiseerd, een dinsdagavond en een vrijdag-middagexcursie. De coördinator maakt verslaglijsten van wat er gezien is.
Externe contacten zijn er met de gemeente Vught, Waterschap AA en Maas, Waterschap De Dommel, Natuurmonumenten, Golfbaan Bernardus Cromvoirt. Door de coronaperiode en het vertrek van contacten en de komst van nieuwe medewerkers bij de Gemeente Vught, Waterschap De Dommel en de hoofd-greenkeeper bij de Golfbaan Cromvoirt zijn deze contacten stilgevallen.
De activiteiten zijn vooral toegespitst op het verkrijgen van meer kennis van en over wilde planten, veelal de kruidachtige en bloeiende soorten. Ook vogels en insecten hebben tijdens zo’n excursie regelmatig onze aandacht.

Data excursies 2023 en andere informatie

Tijdstip vertrek op dinsdag: 19.00 uur en op vrijdag: 13.30 uur, in principe vanaf Jeugdnatuurwacht, tenzij anders afgesproken. Informeer altijd bij de coördinator Bert Slabbers of je mee kunt gaan en waar de vertrekplaats is: 06 27397490

Datum Reserve datum Dag Locatie Voorverkenning
2 mei 9 mei Di Voorburg
9 mei Di Instructie avond determineren 19.30 uur JNW. Let op! De datum is gewijzigd.
19 mei 26 mei Vrij Drongelens kanaal rechts
6 juni 13 juni Di Kwebben
23 juni 30 juni Vrij Gement Natuurcompensatiegebied
11 juli 18 juli Di Broekley Noenens
28 juli 4 aug Vrij Halder, dijk Essche Stroom, Haanwijk
15 aug 22 aug Di Vughtse Hei (klokjesgentiaan)
1 sept 8 sept Vrij Helvoirtsbroek
19 sept 26 sept Di Cromvoirt Peter vraagt Sietske
6 okt 13 okt Vrij Staat nog open