Werkgroep Bomen

Bomenwandelroute Vught

De werkgroep bomen onderhoudt contacten met de gemeente en met particulieren over het boombeheer en omgevingsvergunningen voor het kappen en planten van bomen. De groep geeft adviezen over plantomstandigheden, gezondheid van bomen en soortenkeuze. Er wordt onderzoek gedaan naar bomen in Vught en er zijn excursies en lezingen.
De groep heeft vier leden die allen als bomenliefhebbers betrokken zijn bij het bomenbestand in de gemeente Vught. Coördinator is Herman Leppink.
In 2022 bogen leden van de werkgroep zich o.m. over de plannen voor de N65, PHS, EBI, Kampdijk-laan, Kol. Thomsonlaan, Park Voorburg, IJzeren Man, Rotonde Wolfskamerweg en het Ree-burgpark. Kap op Bergenshuizen werd bezien. Aandacht kregen de Bomenkansenkaart, de Groenvisie en een toekomstige Boomverordening. Op 6 juni werd een drukbezochte bomenwandeling door hartje Vught verzorgd.
Ook deed de groep weer onderzoek naar de bomen en struiken op het landgoed Bleijendijk. Het landgoed Bleijendijk bestaat uit landschapselementen die al minstens 250 jaar onveranderd zijn en we onderzoeken de specifieke soorten en variëteiten van bomen en struiken. Op de kaart Groen Erfgoed van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed staat Bleijendijk als potentieel waardevol beschreven maar het is nooit onderzocht. In november hadden we als werkgroep ook een rondleiding op landgoed Coebax.