Werkgroep Zoogdieren

In februari 2023 is Zoogdierenwerkgroep van IVN/NMVught opgericht. De groep bestaat uit 10 leden, coördinator is Janke van Mosseveld.

De interesse van de zoogdierenwerkgroep ligt met name bij de grotere zoogdieren. De groep is bezig met het in kaart brengen en monitoren van dassen- en beverburchten in en om Vught. Ook de ontsnipperingsoplossingen die voor deze dieren zijn aangelegd, zoals tunnels, hekwerk etc. worden daarbij gecontroleerd. Eventuele gebreken worden doorgegeven aan de verantwoordelijke instanties.

Verder gaat de werkgroep kijken of er binnen de gemeente Vught mogelijkheden zijn om de egel te helpen. Sinds de jaren 90 is de populatie van de egel meer dan gehalveerd. Het verdwijnen van het natuurlijk leefgebied en de verstedelijking spelen daarin een belangrijke rol.

Er liggen plannen om op Voorburg 1000 woningen te gaan bouwen. De zoogdierenwerkgroep wil in kaart gaan brengen welke zoogdieren in dit gebied leven, om zo een goed overzicht te hebben van wat er aan compensatiemaatregelen nodig is.

Wat zoogdieren betreft zijn er nog 2 belangrijke ontwikkelingen in Nederland gaande. De opmars van de wolf en de otter. Beide dieren hebben de aandacht van de zoogdierenwerkgroep. De ontwikkelingen worden dan ook nauwlettend gevolgd.

De groep bezocht het vleermuiswinterverblijf in het Stadhouderspark, een compensatiemaatregel voor de bebouwing, die dreigt te verdwijnen door nieuwbouwplannen van de naastgelegen school.

Naast het veldwerk zullen er diverse excursies voor de werkgroepleden worden georganiseerd. Daarnaast staan er diverse lezingen voor geïnteresseerden op de planning.

Voor mee informatie over deze werkgroep: stuur een mail naar info@nmvught.nl