IVN Cuijk de Groene Overlaat
Beleid & Organisatie
vrijdag01okt2021

Ledenvergadering

Geacht IVN-lid,   Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van IVN De Groene Overlaat.  

Datum: 3 november 2021 vanaf 19.30 uur 

Locatie: De Kloosterhof, adres Grotestraat 14 te Beers.

De vergadering kan vanwege de versoepelde corona maatregelen dit jaar gelukkig weer fysiek plaatsvinden.   De agenda is als volgt:

1. Opening.

2. Mededeling en ingekomen stukken.

3. Verslag Ledenvergadering van 28 oktober 2020 (zie bijlage).

4. IVN nieuws en overleg: (landelijk, regionaal, lokaal, o.a. commissies)

5. Bestuurszaken.

6. Financieel jaarverslag 2020.

7. Verslag kascommissie.

8. Vaststelling contributie 2022.

9. Rondvraag.  

Graag ontvangen we overige agendapunten, die u wil bespreken tijdens de vergadering, vóór 22 oktober aanstaande. Deze kunt u sturen naar bestuur@ivn-cuijk.nl.

Het bestuur.