AVG

Privacy statement IVN Cuijk

Opslag en verwerking van gegevens

Wanneer je informatie aanvraagt, lid of donateur wordt van IVN Cuijk of deelneemt aan activiteiten en cursussen, dan worden jouw persoonsgegevens vastgelegd. IVN Cuijk gebruikt jouw gegevens voor de uitvoering van je aanvraag én om leden, donateurs en bezoekers van onze website te informeren over projecten, producten en het werk van onze afdeling. Wij delen jouw gegevens niet met derden.

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor IVN Cuijk jouw gegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt IVN Cuijk gegevens van jou:

  • wanneer je een lidmaatschap bij IVN Cuijk aangaat;
  • wanneer je producten en/of diensten van IVN Cuijk afneemt;
  • om leden/bezoekers van de website van (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden (bijvoorbeeld via een digitale nieuwsbrief).

Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt IVN Cuijk gegevens van haar leden, deelnemers aan onze activiteiten/ cursussen en bezoekers van onze evenementen (je naam, adres, emailadres en soms je telefoonnummer).
IVN Cuijk gaat altijd zorgvuldig met je persoonsgegevens om.
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie die over persoonsgegevens beschikt ervoor zorgen dat zij deze gegevens veilig bewaart en moet zij deze gegevens vernietigen als er geen noodzaak meer is om deze te bewaren.

Gegevens wijzigen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kun je indienen per e-mail, voorzien van je naam en adres. Je e-mail kun je richten aan secretaris@ivn-cuijk.nl

Wijzigen van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door IVN te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.

Wij verwijzen ook naar de Privacy Statement van IVN Nederland (www.ivn.nl).

Ons AVG-document: AVG Cuijk