Lidmaatschap IVN Cuijk

Wat houdt een lidmaatschap bij IVN Cuijk in?

Als lid van IVN Cuijk:

  • kun je tegen een gering bedrag deelnemen aan al onze activiteiten, cursussen en workshops
  • kun je vrijwilliger worden bij één van onze werkgroepen
  • krijg je maandelijks onze nieuwsbrief
  • mag je deelnemen aan ons jaarlijks ledenuitje
  • heb je stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering
  • ontvang je de landelijke nieuwsbrief ‘Stuifmeel’
  • ontvang je 4x per jaar het tijdschrift Mens & Natuur

Contributie

De contributie bedraagt in 2021 per jaar:

Lid IVN Cuijk 24,-
Donateur* 12,50 (minimaal, meer mag natuurlijk ook)
Huisgenoot lid* 6,-
Natuurkid* 10,-

*je hebt niet alle hierboven genoemde voordelen die je als lid van IVN Cuijk wel hebt. Wil je meer hierover weten? Stel je vraag aan onze ledenbeheerder@ivn-cuijk.nl

Lidmaatschapsduur

Het lidmaatschap duurt minimaal 12 maanden en gaat in op de dag van aanmelding tot één jaar daaropvolgend.
Personen die in de loop van het jaar (huisgenoot)lid/ donateur worden of zich aanmelden als natuurkid, betalen dat jaar contributie in verhouding tot het nog lopende aantal maanden van dat jaar.
Het lidmaatschap wordt na afloop van het lidmaatschapsjaar automatisch verlengd met één jaar.

Opzeggen of gegevens wijzigen

Een lidmaatschap kan worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand, maar altijd vóór het eind van het kalenderjaar.
Als het eerste lidmaatschapsjaar nog niet is geëindigd, kan (met de opzeggingstermijn van een maand) het lidmaatschap pas worden opgezegd tegen het einde van dit eerste lidmaatschapsjaar.

Opzeggingen en wijzigingen kunnen schriftelijk worden doorgegeven via ledenbeheerder@ivn-cuijk.nl. In geval van een opzegging vragen wij altijd de reden van opzegging te vermelden.

Wijziging tarieven en voorwaarden

De contributie en de lidmaatschapsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden. Wijzigingen komen aanbod in de ALV en worden opgenomen in het jaarverslag.

Statuten

Voor meer informatie over de doelstelling en organisatiestructuur kunnen de statuten worden geraadpleegd. Deze kun je hier vinden.

terug naar lid worden