Contact

Secretariaat

Secretaris IVN de Groene Overlaat
Molenstraat 33
5431 BW Cuijk

secretaris@ivn-cuijk.nl

Bezoekadres (geen postadres)

De Kloosterhof
Grotestraat 14
5437 AS Beers

Contactgegevens Bestuur IVN Cuijk

Voorzitter Wim Koetsier 06-12992601 voorzitter@ivn-cuijk.nl
Secretaris Maarten Hermens secretaris@ivn-cuijk.nl
Penningmeester Ronald Salters penningmeester@ivn-cuijk.nl
Bestuur Algemeen Joop van der Wijngaard 06-53700360 webbeheer@ivn-cuijk.nl
Ledenadministratie Will van Iersel ledenbeheerder@ivn-cuijk.nl
Bestuur algemeen Trudy Donkers communicatie@ivn-cuijk.nl
Bestuur algemeen Albert Versteegde aversteegde@ivn-cuijk.nl
Bestuur alle leden van het bestuur bestuur@ivn-cuijk.nl

Contactgegevens werkgroepen

Communicatie communicatie@ivn-cuijk.nl
Natuurwandelingen natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl
Wandelingen op aanvraag wandelingopaanvraag@ivn-cuijk.nl
Scholenwerkgroep scholenwerkgroep@ivn-cuijk.nl
Natuurkids natuurkids@ivn-cuijk.nl
Uilenwerkgroep uilenwerkgroep@ivn-cuijk.nl
Vrijwillig landschapsbeheer vlb@ivn-cuijk.nl

Overig

Lezingen lezingen@ivn-cuijk.nl
Coördinator Boomfeestdag boomplantdag@ivn-cuijk.nl
Website IVN-Cuijk webbeheer@ivn-cuijk.nl
Bijgewerkt t/m april 2024