Statuten

De statuten van de vereniging: IVN De Groene Overlaat 21 2018 10 08 akte van statutenwijziging afdeling IVN De Groene Overlaat