Voor leden

 

Datum:   20-02-2023

Betreft:  Uitnodiging/agenda voor Algemene Ledenvergadering 2022

 


Geachte leden en donateurs van onze IVN- afdeling,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering op woensdag 19 april 2022 om 20.00 uur, die 

gehouden wordt in ons IVN-lokaal in de Kloosterhof te Beers.  

 

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen 
  3. Notulen van de vorige jaarvergadering 21-04-2022 
  4. Financieel verslag van de penningmeester 
  5. Verslag van de kascontrolecommissie 
  6. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie 
  7. Bestuursverkiezing
  8. Jubilarissen 2023 
  9. Rondvraag
  10. Sluiting


Toelichting op de agenda:

Punt 3. De notulen zijn/worden per mail aan u toegezonden en staan op de website

Punt 4. Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering via de beamer toegelicht

Punt 5. De commissieleden zijn Willem Hagemeijer en Trudy Donkers (Sjoerd de Boer res.)

Punt 7. * Vanwege een verhuizing zal onze penningmeester Thijs Moonen na deze ALV zijn bestuursrol neerleggen. Daarom zijn we dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid die zorgvuldig op de facturen, de bonnetjes en declaraties wil letten.
* Na bijna een jaar te hebben meegedraaid als aspirant bestuurslid zijn we superblij om Trudy Donkers officieel in het bestuur te kunnen benoemen.
* Omdat we met onze IVN-afdeling verschillende leuke en interessante plannen hebben om de vereniging een duurzame toekomst te bezorgen, willen we heel graag een aantal extra ‘meedenkers en -doeners’ binnen het bestuur. Eventuele nieuwe extra kandidaten dienen zich uiterlijk twee weken vóór het begin van de vergadering bij één van de huidige bestuursleden te melden.

 

Na de vergadering zullen we een demo geven van het zogenaamde ‘Klimaatrad’, een rad van avontuur waarmee we in de (nabije) toekomst de buurt in zullen trekken om thema’s als Duurzaamheid en wetenswaardige Natuurkennis onder de aandacht te brengen.
En, zoals gewoonlijk, is er weer volop gelegenheid om op informele wijze bij te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje.