Uilenwerkgroep

Ons doel:

De uilenwerkgroep van IVN De Groene Overlaat is actief in het beschermen van de Steenuil en de Kerkuil. Haar werkgebied bestaat uit de gemeente Cuijk en enkele aangrenzende gebieden.

Wat zijn onze activiteiten?

  • Door aanpassing van het landschap in de afgelopen jaren zijn natuurlijke broedgelegenheden voor de uilen steeds schaarser geworden. Je kan hierbij denken  aan oude vervallen schuurtjes en holtes in oude bomen in het Maasheggengebied en hoogstamboomgaarden bij particulieren. De uilenwerkgroep plaatst daarom nestkasten om de Steenuil en de Kerkuil alternatieve broedplaatsen te bieden. De kasten worden geplaatst bij gastgevers, veelal particulieren die belangeloos hun erf hiervoor ter beschikking stellen. De nestkasten worden geleverd door Brabants Landschap.
  • Het leefgebied van de uilen bestaat uit een biotoop waarin voldoende voedsel en veilige schuilplaatsen voor de uilen aanwezig moeten zijn. Om het biotoop te verbeteren geven de leden van de uilenwerkgroep adviezen aan de gastgevers
  • In de maanden november/december van elk jaar worden de kasten schoongemaakt zodat ze weer gebruikt kunnen worden als nestgelegenheid voor de uilen.
  • In de maanden mei/juni gaat de werkgroep de nestkasten controleren op broedsels en als  er jonge uilen aanwezig zijn, worden deze geringd door een gediplomeerd ringer. Doel van het ringen is om de uilen te kunnen volgen tijdens hun verdere leven. Soms worden de nestkastcontroles en het ringen van de uiltjes bijgewoond door schoolklassen en andere geïnteresseerden.
  • De resultaten worden gerapporteerd aan Brabants Landschap en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Zij hebben het  uilenbestand in beeld.
  • Door het jaar heen gaan de vrijwilligers in het werkgebied op zoek naar geschikte biotopen voor het plaatsen van nestkasten.

Vrijwilliger worden bij deze werkgroep?

Met 3 vrijwilligers is de werkgroep aan de krappe kant.
Het monitoren en schoonmaken van zo’n 60 Steenuilkasten en 6 Kerkuilkasten is zeer nuttig werk, waarvan de liefhebber zeker zal genieten. Uitbreiding is wenselijk en geïnteresseerden kunnen contact opnemen via de Coördinator van de Uilenwerkgroep: uilenwerkgroep@ivn-cuijk.nl

Kijk hier voor een impressie van de activiteiten van onze uilenwerkgroep.