IVN Cuijk de Groene Overlaat
Vogels
donderdag13jan2022

2022 jaar van de Merel

Doe in 2022 mee met het onderzoek naar de merel

Wie ziet hem steeds minder in de tuin, een van de meest algemene vogelsoorten van Nederland, de merel. Het gitzwarte mannetje met zijn gele snavel en het wat bruinere vrouwtje. De merel  was misschien wel de bekendste tuinvogel in ons land.
Maar sinds 2016 is er iets aan de hand met de merel. Uit landelijke tellingen blijkt dat bijna 30% van de broedende paartjes is verdwenen. Het Usutu-virus heeft hierin waarschijnlijk een rol gespeeld, maar er kunnen ook ander oorzaken zijn. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen gaan Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland door middel van (publieks) onderzoek in 2022 meer aandacht voor de merel vragen.

Wil je hier meer over weten en/of meewerken aan het onderzoek, klik dan op de volgende link:
Jaar van de Merel | Sovon.nl