Overig

Huisvesting IVN Helden e.o

Helden 28 september 2023

Stand van zaken november 2023

De plannen voor de natuur educatieve ruimte met Hoera en Prisma zijn verder uitgewerkt. De plannen zijn ingediend ten behoeve van een bestemmingsplan wijziging. Ook zijn de contouren van de afspraken (gebruik, huur) met Hoera besproken en deze worden nu uitgewerkt. IVN Helden onderzoekt of sponsoring voor het gebouw mogelijk is. Met Hoera is afgesproken dat IVN de inrichting mag gaan bepalen en IVN zal ook de inrichting bekostigen. Hiervoor hebben de Kiwanies van Peel en Maas 4000 euro bij elkaar gebracht, wat IVN bij de uitroeping van de ondernemer van het jaar heeft ontvangen. De ondernemer van het jaar Hoeve Braamhorst, heeft eveneens 600 euro aan IVN geschonken. Mooi is dat ook KC Natuurtalent dezelfde bedragen ontving voor het inrichting van de buiten speel-accommodatie bij het toekomstige IVN ruimte. IVN is met de gemeente in overleg om extra ondersteuning te ontvangen voor hun rol in de natuureducatie binnen Peel en Maas.

Stand van zaken september 2023

Het 45’tig jarige IVN Helden en omstreken is een natuurvereniging, gevestigd in Helden en actief in  heel Peel en Maas. Een vereniging met 150 leden, 10 werkgroepen en 80 activiteiten, welke elk jaar zo’n 2000 belangstellenden trekken. Van deze 2000 personen krijgen zo’n 1000 kinderen natuureducatie  van onze actieve jeugdwerkgroep en ondersteunt de jongeren werkgroep duurzaamheid activiteiten in het middelbaar onderwijs. Verder geeft IVN cursussen, excursies, lesavonden en natuurwandelingen aan volwassenen. Natuureducatie is waar het Instituut voor Natuureducatie voor staat.

Natuurlijk zijn we ook actief in het monitoren van de flora en fauna. Onderhoud aan de weitjes en poelen bij de Kwistbeek en in de Heldense Bossen zijn ook werkzaamheden van IVN Helden.

Voor de bijeenkomsten van de jeugdwerkgroep, de activiteiten, cursussen, lesavonden en de bijeenkomsten van de werkgroepen is een huisvesting van enorm belang. Deze huisvesting is van levensbelang voor het IVN. Geen of een huisvesting zonder enige uitstraling, zal de motivatie van onze actieve leden doen verminderen. Deze actieve leden zijn het hart en ziel van onze vereniging.

In de zoektocht naar een nieuwe huisvesting heeft IVN Helden ook zelf veel mogelijkheden onderzocht, met name of we zouden kunnen samenwerken met verenigingen of instellingen met al een eigen huisvesting.  Helaas heeft ook dit geen resultaat opgeleverd.

IVN Helden heeft aangegeven dat de plaatsing van een duurzame huisvesting achter de voormalige ODA school de beste en meest wenselijke optie zou zijn. In gesprekken met Hoera, Prisma, Dorpsoverleg Helden en andere betrokken Heldense verenigingen is ook deze locatie door hun als voorkeurs locatie aangegeven. Deze locatie heeft de voorkeur vanwege de bereikbaarheid, de entree naar de Heldens Bossen, de samenwerking met het KDC, Kerkeböske en de camping. Ook past deze huisvesting prima in het concept van het Heljes Pedje.

Door het initiatief van Hoera lijken de dromen van een huisvesting met een duurzame uitstraling in een fantastisch natuur gebied uit te komen. In een bijeenkomst met de werkgroepen was iedereen voorstander van het benutten van deze mogelijkheid. IVN krijgt hier de mogelijkheid om activiteiten uit te bouwen en om natuureducatie voor jeugd, jongeren, volwassenen en ouderen vorm te geven. En niet alleen IVN kan hier gebruik van maken. Alle natuur gerelateerde verenigingen kunnen meeprofiteren van deze mogelijkheid.

De huidige constructie tussen Hoera/Prisma/IVN is nog niet uitgewerkt. Elke partner zal een gelijk deel bijdragen en daardoor de rechten krijgen voor het gebruik. Omdat gebruikers-uren weinig overlappend zijn wordt er optimaal gebruik gemaakt van het gebouw. De combinatie van ondernemingen en vereniging roept vragen op bij onze leden, gemeente en sponsors. IVN is van mening dat allen kunnen profiteren van deze samenwerking en dat het uiteindelijk voor de inwoners van Peel en Maas een toegevoegde waarde heeft.

Ontdek meer over

Deel deze pagina