Fietsexcursie door de Onlanden

De Onlanden is een prachtig natuur- en waterbergingsgebied ten zuidwesten van de stad Groningen. Door de grote variatie aan biotopen – weides, elzenbroekbosjes, rietvelden, waterplassen en moeras – vinden allerlei dieren en vogels hier hun voedsel.

Begin november zijn de eerste wintergasten al aangekomen, daarnaast strijken er dagelijks vogels neer om ‘bij te tanken’ voor ze doortrekken naar zuidelijker streken. Verschillende soorten ganzen, eenden en roofvogels zoals havik, bruine- en blauwe kiekendief, zeearend en torenvalk zijn te verwachten. Maar ook watersnip, sijsjes en kramsvogels behoren tot de mogelijkheden.

Dit keer gaan we de Onlanden per fiets verkennen. De route wordt op het laatste moment bepaald op basis van de recenste waarnemingen.

Wanneer:  Zaterdag 11 november
Vertrek:  Om 9.00 uur bij ‘de Onlanderij’, Madijk 1, Eelderwolde
Duur:  Tot ca. 12.00 uur, we sluiten af met koffie bij ‘de Onlanderij’.
Kosten:  Geen
Neem je eigen verrekijker (als je die hebt) mee en zorg voor iets te eten/drinken voor onderweg. Van het IVN zijn enkele kijkers beschikbaar voor algemeen gebruik.
Informatie en opgavewilly.sjaarda@gmail.com, tel. 06-25583942

Foto: Zeearend (Frans Kromme)

Waar
Onlanderij
Madijk 1
9766 TZ Eelderwolde
Bezoek website Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Ja

Willy Sjaarda

IVN Groningen Haren Vogelwerkgroep

Ontdek meer over

Deel deze pagina