zwarte roodstaart man harvey van diek 0587 18 Vogels

Nieuwbouwwoning gezocht voor de Zwarte Roodstaart

De Zwarte Roodstaart wil meer nieuwbouw

Jan Schoppers, Sovon (jan.schoppers@sovon.nl)

De soort is een typische bewoner van dorpen en steden en bijna een kwart van onze populatie is daar te vinden. Nieuwbouw en bedrijventerrein zijn de voorkeurshabitat. De aantallen in Hoog-Nederland (boven NAP, zand) zijn ruim twee keer zo hoog als in Laag-Nederland (onder NAP, klei en veen). In dertien jaar MUS is landelijk een lichte afname vastgesteld. Die manifesteert zich vooral in het lage deel, ook het meest verstedelijkt, en in hoog zijn de aantallen stabiel.

zwarte roodstaart,man,urbane soort,MUS,Harvey van Diek

Zwarte Roodstaart man (foto Harvey van Diek)

In 2012 werd al een mooi verband vastgesteld met het aantal nieuwbouwwoningen dat twee jaar eerder was gebouwd. Dit aantal is nu ook weer omgezet in een index zodat het vergelijkbaar is met de trend van de Zwarte Roodstaart (figuur 1).

zwarte roodstaart,urbane soort,MUS,aantalsontwikkeling,hoog,droog,laag,nat,huizenbouwFiguur 1. Zwarte Roodstaart. Aantalsontwikkeling (index) landelijk en in hoog en laag in MUS. Ook weergegeven het nieuwbouwwoningen 2 jaar eerder gereed (bron: CBS, Illustraties vrouw (lo) en man (rb): Elwin van der Kolk).

Net als in 2012 blijkt er ook tot en met 2019 een sterk verband (R²= 0,83) met de woningbouw twee jaar eerder. Voor drie jaar en één jaar eerder blijkt het verband minder sterk (resp. 0,52 en 0,31). Na een aantal jaren verliest een nieuwe woonwijk zijn aantrekkelijkheid voor de soort door meer groen en beplanting en minder ruderale omstandigheden. Een MUS-teller in IJburg Amsterdam illustreerde dat mooi: ‘Zwarte Roodstaart verdwenen, Huismussen verschenen’. De overheid heeft een flinke opgave en wil het tekort aan woningen verminderen door nieuwbouw in de komende jaren. De Zwarte Roodstaart juicht dat plan toe.

Ontdek meer over

Deel deze pagina