Tiny Forests in Groningen Klimaat en duurzaamheid

Kinderen planten eerste Tiny Forest in Groningen!

Groningen heeft allereerste Tiny Forest van Noord-Nederland

Op maandag 10 december 2018 hebben 700 leerlingen van basisscholen De Feniks en de Aquamarijn naast hun schoolgebouw in de wijk Gravenburg 1200 boompjes aangeplant. Hiermee is het gelukt om in de gemeente Groningen de eerste Tiny Forest van Noord-Nederland aan te leggen. Volgens projectleider Kees Siderius van IVN Regio Noord komen er nog drie bij in de gemeente Groningen. Het biedt kansen voor de gemeente, IVN, vrijwilligers, buurtbewoners én scholen & kinderopvanglocaties om samen te werken en mens en natuur dichter bij elkaar te brengen.

Wat is nu eigenlijk een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Tiny Forest is een concept dat bedacht is door de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma (CEO Afforestt). Hij baseerde zich weer op de bosbouwmethode van de Japanse bomenexpert Akira Miyawaki. Hierbij wordt de bodem verbeterd, er worden heel veel verschillende bomen geplant en ze worden dichter op elkaar geplant.
In 2015 werd in Zaandam de eerste Tiny Forest van Nederland aangelegd. In 2017 bleek dat het erg positief effect heeft op de biodiversiteit. Tot halverwege dit jaar waren er 12 Tiny Forests in ons land. Het is zo succesvol gebleken dat IVN dit jaar een landelijk project is gestart waarbij ze in vier jaar tijd honderd Tiny Forests willen realiseren, vier Tiny Forests in 25 gemeentes.

Effecten

  • Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit: het bos van 200 m2 bestaat uit veel verschillende soorten bomen. Deze bomen trekken weer insecten en vogels aan.
  • Het bos brengt natuurbeleving dichterbij. De afstand tussen mens en natuur is groter dan ooit. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren.
  • De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen.
  • Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten.

Groningen

Voor wat betreft Groningen, hoe nu verder? Er wordt een lesprogramma ontwikkeld voor alle groepen van de twee scholen in Gravenburg. De docenten krijgen een training om zelf de lessen te kunnen geven in en over het groen. De kinderen van groep 5 of 6 krijgen een belangrijke rol, zij worden Tiny Forest Ranger. Ze beheren het bos en zouden rondleidingen kunnen geven. In maart zal waarschijnlijk de Tiny Forest actief in gebruik worden genomen. Er wordt nu gezocht naar geschikte locaties voor de drie andere te ontwikkelen Tiny Forests. Vlakbij een basisschool of kinderopvanglocaties. Bij de volgende drie locaties zal het lesprogramma starten vόόr het planten van de eerste boompjes.

Wil je meer informatie: https://www.ivn.nl/tinyforest/over-tiny-forest

Vanuit IVN Groningen-Haren zijn we momenteel met een groepje van vijf mensen van verschillende werkgroepen aan het meedenken met de projectleider van IVN Regio Noord. Mocht je vragen hebben of suggesties over mogelijke locaties of je wilt misschien in de toekomst meehelpen met het boomplanten, het beheer, educatie of iets anders, dan kun je contact opnemen met de werkgroepen Stadsecologie of Natuurkids.

infographic,Tiny Forest,biodivrsiteit

Tiny Forest

Foto: Eerste Groninger Tiny Forest in Gravenburg (Mirjam Aalfs)

Ontdek meer over

Deel deze pagina