Raamdal Wandelroutes (4, 9 of 14 km)

Het Raamdal ligt ten zuiden van Escharen op de westoever van de Graafsche Raam. 

Door dit gebied heeft IVN Grave boeiende wandelroutes uitgezet van respectievelijk 4, 9 en 14 km lengte. Vertrekpunt is de parkeerplaats bij de tennisvereniging aan de Karweg 2, 5364 NR Escharen. U kunt de folder uitprinten, downloaden en meenemen als u op pad gaat.  

De Graafsche Raam of Lage Raam is een beek die enerzijds het water van de Peelhourst afvoert, maar ook tot 1942 het water van de Beerse Overlaat terug naar de Maas moest brengen. Dit verklaart waarom deze kleine beek zo’n breed beekdal heeft. 

Totdat de Beerse Overlaat definitief gelsoten werd was het beekdal in gebruik als weiland en daarna ook voor de landbouw. 

Al meer dan 25 jaar wordt er in dit beekdal gewerkt aan natuurherstel: er zijn plassen gegraven en een groot deel van de gronden is opnieuw ingericht met afwisselend gemengd bos, weiden, akkers, struwelen en rietvelden.

Het Langven, dat iets verder naar het zuiden ligt, is ontstaan in de laatste ijstijd door uitstuiving van zand. Dit zand vindt u nog terug in de vorm van stuifduintjes ten oosten van het ven, want de overheersende windrichting was west. In de jaren 50 van de vorige eeuw werd het grotendeels dichtgegooid om het als landbouwgrond te kunnen gebruiken.

In 1996 in het Langven hersteld in de vorm van voor 1950 en het is nu zeer rijk aan verschillende (ook zeldzame) planten en dieren. Een deel van de plantenzaden heeft een periode van 50 jaar overleefd voordat ze weer aan de oppervlakte kwamen. Zo kunt u hier Galigaan, Korpus, Moerashertshooi en Zonnedauw aantreffen. Ook de ree, de das en de vos hebben hier nieuw leefgebied ontdekt. 

Gaat u nu het gebied ontdekken en ervan genieten?