Jaarverslag

IVN Grave heeft uiteraard elk jaar een jaarverslag. 

Het bestuur en de diverse werkgroepen brengen verslag uit over het betreffende jaar. Wat is er allemaal gedaan en gerealiseerd? De resultatenrekening is onderdeel van het jaarverslag. 

*Deze worden altijd gepresenteerd en besproken tijdens de ALV. Door de corona heeft deze in 2020 nog niet kunnen plaatsvinden. Het jaarverslag 2019 is ook nog niet gepresenteerd. Zodra dat wel kan, leest u hier meer over.

Het jaarverslag van 2018 kunt dit hier downloaden en lezen. IVN Grave Jaarverslag 2018

Hier kunt u ook nog het jaarverslag van 2017 downloaden en lezen. Jaarverslag 2017