Over Grave

IVN Grave heeft als doel het natuur- en milieubesef te bevorderen door het organiseren en stimuleren van educatieve activiteiten voor mensen van alle leeftijden. Wij heten u graag welkom. Beleef de natuur!