ANBI

IVN Gooi en omstreken is door de belastingdienst erkend als ANBI.
Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de goede gever en voor de ontvanger (IVN) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Giften, nalatenschappen e.d. aan IVN Gooi en omstreken vallen onder deze regeling.

De Belastingdienst heeft ons de verplichting opgelegd nader omschreven informatie op onze website te publiceren. De gegevens zijn hieronder vermeld:

Rechtsvorm

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Statutaire naam

IVN, Vereniging voor Natuur en Milieu educatie,

afdeling Gooi en omstreken

Ook genoemd

IVN-Afdeling Gooi e.o.

RSIN nummer

809269612

KVK nummer

40517135

Adres

Tjonger 31 1273WC Huizen

Email

secretaris@ivngooi.nl

Internet

https://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken

Bestuur

Zie pagina Bestuur

Beloningsbeleid

Alle leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.

Beleidsplan

Beleidsplan IVN Gooi e.o. – 2016-2020 

Doelstelling

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we met zo’n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals. Dat maakt IVN een unieke partner in duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2019

Financiële verantwoording

Zie pagina Bestuur.