ANBI

IVN Gooi en omstreken is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de goede gever en voor de ontvanger (IVN) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Giften, nalatenschappen e.d. aan IVN Gooi en omstreken vallen onder deze regeling.

De Belastingdienst heeft ons de verplichting opgelegd nader omschreven informatie op onze website te publiceren. De gegevens zijn hieronder vermeld:

Rechtsvorm Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid,
Afdeling Gooi en omstreken
Ook genoemd IVN-Afdeling Gooi e.o.
RSIN nummer 809269612
KVK nummer 40517135
Adres Tjonger 31 1273WC Huizen
Email secretaris@ivngooi.nl
Internet https://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken
Bestuur Zie pagina Bestuur
Beloningsbeleid Alle leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.
Beleidsplan Meerjarenvisie IVN Gooi en Omstreken 2023
Doelstelling IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we met zo’n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals. Dat maakt IVN een unieke partner in duurzaamheid en verantwoord ondernemen.
Verslag uitgeoefende activiteiten Jaarverslag 2022 en jaarplan 2023
Financiële verantwoording Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023