Bestuur

Bestuur IVN Gooi en omstreken

Fred Jansen – voorzitter
Jan van den Berg - secretaris
Michaël Gründeman - penningmeester
Ella van der Lof - algemeen bestuurslid
Maurits Heldring - algemeen bestuurslid

 Jan van den Berg Email sturen.

Schema van aftreden.

Financieel jaarverslag 2019 IVN Gooi

Deze worden binnenkort toegevoegd:

  • Statuten en Huishoudelijk regelement