Bestuur

Mededeling

Algemene Ledenvergadering IVN Gooi e.o. op 10 maart

De algemene ledenvergadering van IVN Gooi e.o. zal plaatsvinden op woensdag 10 maart 2021.
In verband met corona zal de vergadering dit jaar online worden georganiseerd, namelijk via Zoom.
De uitnodiging voor de Zoom-meeting, de agenda en de overige stukken worden binnenkort via een Nieuwbrief naar de leden verstuurd.

Bestuur IVN Gooi e.o.

Bestuur IVN Gooi en omstreken

Fred Jansen – voorzitter
Jan van den Berg - secretaris
Michaël Gründeman - penningmeester
Yvonne Clement - algemeen bestuurslid
Maurits Heldring - algemeen bestuurslid

 

 Jan van den Berg
Email: secretaris@ivngooi.nl .

Schema van aftreden.

Financieel jaarverslag 2019 IVN Gooi

Deze worden binnenkort toegevoegd:

  • Statuten en Huishoudelijk regelement