Schoolwandelingen

BASISONDERWIJS
Binnen de basisscholen is het natuur- en milieueducatieve werk van groot belang! Het IVN is daarom jaarlijks actief voor tientallen schoolklassen in onze gemeente. Wij doen dit niet alleen, maar in samenwerking met de gemeentelijke dienst ONS, afdeling Natuureducatie.
Zo zijn er in het voorjaar, de zomer en het najaar activiteiten met groepen kinderen waarvoor veel schoolgidsen nodig zijn. Bent u hierin geïnteresseerd, neem contact op met de coördinator, de heer Henk Brinks, e-mail: h.w.brinks@hetnet.nl, of met Erika van Oldeneel, e-mail: erika1961@hetnet.nl.

Verder zijn er op een aantal basisscholen natuurouders werkzaam. Zij begeleiden natuuractiviteiten op de school van hun kind.
IVN Enschede verzorgt momenteel een cursus voor het opleiden van natuurouders. Als U hier belangstelling voor heeft kunt U contact met ons opnemen.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Ook voor het voortgezet onderwijs (brugklassen Het Stedelijk Lyceum Locatie Zuid) verzorgen onze gidsen een jaarlijks terugkerende activiteit gedurende een week in het Aamsveen. Deze activiteit behelst het bezoeken van een drietal biotopen in dit prachtige hoogveengebied ten oosten van Enschede, te weten: vijver-natveen-kluunplaats. Ter plekke wordt onderzoek gedaan, worden vragen gesteld en beantwoord en tenslotte vindt verslaglegging op schrift plaats.
Bent u geïnteresseerd om mee te werken neem dan contact op met mevrouw Lidy Vrijheid, e-mail: lidyvrijheid@gmail.com