Schoolwandelingen

BASISONDERWIJS
Binnen de basisscholen is het natuur- en milieueducatieve werk van groot belang! Het IVN is daarom jaarlijks actief voor tientallen schoolklassen in onze gemeente. Wij doen dit niet alleen, maar in samenwerking met de gemeentelijke dienst ONS, afdeling Natuureducatie.
Zo zijn er in het voorjaar, de zomer en het najaar activiteiten met groepen kinderen waarvoor veel schoolgidsen nodig zijn.
We ondersteunen hiermee de basisschoolleerkrachten bij de invulling van natuuronderwijs op hun scholen!
Bent u hierin geïnteresseerd, neem dan contact op met Dirk van de Wetering, e-mail: dvandewetering.1@gmail.com.

NATUUR(GROOT)OUDERS
Verder zijn er op een aantal basisscholen natuur(groot)ouders werkzaam. Zij begeleiden natuuractiviteiten op de school van hun (klein)kind en ondersteunen daarmee natuurlijk ook de leerkrachten.
IVN - Enschede kan, op aanvraag, een cursus verzorgen voor het opleiden van natuur(groot)ouders. Als U hier belangstelling voor heeft neem dan contact op met Celia Horst, e-mail: celia@jfhorst.nl