Schoolwandelingen

BASISONDERWIJS
Binnen de basisscholen is het natuur- en milieueducatieve werk van groot belang! Het IVN is daarom jaarlijks actief voor tientallen schoolklassen in onze gemeente. Wij doen dit niet alleen, maar in samenwerking met de gemeentelijke dienst ONS, afdeling Natuureducatie.
Zo zijn er in het voorjaar, de zomer en het najaar activiteiten met groepen kinderen waarvoor veel schoolgidsen nodig zijn. Bent u hierin geïnteresseerd, neem contact op.

Verder zijn er op een aantal basisscholen natuur(groot)ouders werkzaam. Zij begeleiden natuuractiviteiten op de school van hun kind.
IVN Enschede kan ook een cursus verzorgen voor het opleiden van natuur(groot)ouders. Als U hier belangstelling voor heeft neem dan contact op met Celia Horst, e-mail: celia@jfhorst.nl

VOORTGEZET ONDERWIJS
Ook voor het voortgezet onderwijs (brugklassen Het Stedelijk Lyceum Locatie Zuid) verzorgen onze gidsen een jaarlijks terugkerende activiteit gedurende een week in het Aamsveen. Deze activiteit behelst het bezoeken van een drietal biotopen in dit prachtige hoogveengebied ten oosten van Enschede, te weten: vijver-natveen-kluunplaats. Ter plekke wordt onderzoek gedaan, worden vragen gesteld en beantwoord en tenslotte vindt verslaglegging op schrift plaats.
Bent u geïnteresseerd om mee te werken of heeft u anderszins vragen hierover, neem dan contact op met Lidy Vrijheid via secretariaat IVN-Enschede:  secretariaativnenschede@gmail.com