Schoolwandelingen

1. BASISONDERWIJS
Binnen de basisscholen is het natuur- en milieueducatieve werk van groot belang! Het IVN is daarom jaarlijks actief voor tientallen schoolklassen in onze gemeente. Wij doen dit niet alleen, maar in samenwerking met de gemeentelijke dienst ONS, afdeling Natuureducatie.
Zo zijn er in het voorjaar, de zomer en het najaar activiteiten met groepen kinderen waarvoor veel schoolgidsen nodig zijn.
Bent u hierin geïnteresseerd, neem dan contact op met Dirk van de Wetering, e-mail: dvandewetering.1@gmail.com.

Verder zijn er op een aantal basisscholen natuur(groot)ouders werkzaam. Zij begeleiden natuuractiviteiten op de school van hun (klein)kind.
IVN - Enschede kan ook een cursus verzorgen voor het opleiden van natuur(groot)ouders. Als U hier belangstelling voor heeft neem dan contact op met Celia Horst, e-mail: celia@jfhorst.nl

2. VOORTGEZET ONDERWIJS
Ook voor het voortgezet onderwijs verzorgen onze gidsen activiteiten. Deze worden georganiseerd voor Het Stedelijk Lyceum Lokatie Zuid en voor De Internationale School Twente.
​​​​​​

==> Het Stedelijk Lyceum Lokatie Zuid:
Een jaarlijks terugkerende activiteit gedurende een week in het Aamsveen. Deze activiteit behelst het bezoeken van een drietal biotopen in dit prachtige hoogveengebied ten oosten van Enschede, te weten: poel, natveen en kluunplaats. Ter plekke wordt onderzoek gedaan, worden vragen gesteld en beantwoord en tenslotte vindt verslaglegging op schrift plaats.

==> De Internationale School Twente
In 2016 kregen we van de Internationale School Twente het verzoek of we "iets" wilden bedenken om hun uit het buitenland afkomstige leerlingen te laten kennismaken met de Twentse natuur.
Een groepje IVN-gidsen heeft zich hierover gebogen en een natuurervaringstocht op Hof Espelo voorbereid. De leerlingen (12-15 jaar) gaan samen met IVN-gidsen en hun smartphone in de hand met behulp van QR-codes speuren naar opdrachtdozen.
De in het Engels geformuleerde opdrachten in de opdrachtdozen laten de leerlingen nadenken over het (boeren)leven op Hof Espelo in vroeger tijden, de natuur en het beheer daarvan, de Tweede Wereldoorlog (splitterboxen) en de loop van de beken. Ze  leren welke bomen hier voorkomen, welke rol de heide speelde in de landbouw en nog veel meer.
De inhoudelijke voorbereiding wordt opgenomen in de reguliere lessen en al het geleerde zal in de klas worden gepresenteerd.
Het is de bedoeling dat, als alle activiteiten zijn gedaan, de leerlingen in kleine groepjes hun ouders eenmalig gaan gidsen door Hof Espelo.

Bent u geïnteresseerd om mee te werken met (één van) beide activiteiten of heeft u vragen hierover, neem dan contact op met Lidy Vrijheid via secretariaat IVN-Enschede: IVNenschedesecretariaat@gmail.com.