Redactiemedewerkers

Ons verenigingsblad Gidsengids wordt geredigeerd en samengesteld door:

Celia Horst-Geijtenbeek,
Burg. Stroinkstraat 375,

7547 RH Enschede           tel. 053 4343648    e-mail: celia@jfhorst.nl

en

Tineke Eitink-Doornhein,
e-mail: pr.ivnenschede@ziggo.nl