Lid worden Enschede

Als u lid wilt worden van onze afdeling kan dat natuurlijk. 
Van harte welkom!

De contributie bedraagt voor IVN-leden € 24,00 per jaar
Huisgenootleden                                            €   6,00 per jaar
Donateurs                                                        € 15,00 per jaar (of meer...)

Aanmelden kan via het webformulier op onze website.
Klik hiervoor op de volgende link: Aanmeldformulier IVN-Enschede

Aanmelding is ook mogelijk bij het secretariaat:
dhr. N. van Diepen, e-mail: ivnenschedesecretariaat@gmail.com


Opzeggingen schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat.

Voor betalingen:
IBAN: NL 05 INGB 0000838883 t.n.v. IVN Enschede. Vermeld uw naam en adres, en of u (huisgenoot)lid wilt worden of donateur.