Vlinders in de tuin

Waardplanten
Vlinders hebben ook planten nodig om hun eitjes op af te zetten (waardplanten). Als vlinders zich in de tuin kunnen voortplanten, zullen ze langer blijven. Zoals eerder gezegd, kun je een hoekje inruimen voor rommelplanten als de brandnetels, koolzaad of look-zonder-look.

Als je vindt dat er op bepaalde planten te veel rupsen zitten (de plant lijdt er onder), haal ze dan weg met de hand. Verschillende soorten vogels willen je daar overigens graag bij helpen.

IVN DRVU - Werkgroep NME-tuin
Belangrijke waardplanten voor algemene dagvlindersoorten 
Onderstaand een overzicht van vlindersoorten en hun waardplanten.

Vlindersoort Waardplant
Groot en Klein koolwitje

Diverse koolsoorten

Citroentje Vuilboom
Oranjetip en Klein geaderd witje Look-zonder-look, Pinksterbloem
Laat uitgebloeide planten staan
Kleine vuurvlinder Schapezuring
Gewoon blauwtje Rolklaver en Kleine klaver
Kleine vos, Dagpauwoog, Atalanta
en Landkaartje
Brandnetel

ivn_drvu_-_werkgroep_nme-tuin_folder_vlinders_in_de_tuin.pdf

Naar NME-tuin folders