Uilenbescherming in beeld

IVN DRVU - Werkgroep Vogels. Uilen
Een jonge Steenuil wordt onderzocht, gewogen en geringd

IVN DRVU - Werkgroep Vogels. Uilen
De jonge uil krijgt een ring om met een uniek nummer

De vleugels van de jonge uil worden gemeten

Even een uilenkiekje met pas geringde jonge Kerkuilen. Hierna gaan de
uilen weer een dutje doen in de door de vrijwilligers geplaatste nestkast