Opsporing verzocht

IVN De Ronde Venen & Uithoorn onderzoekt samen met RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) de verspreiding van reptielen en amfibieën.

Amfibieen en reptielenOproep
Over de verspreiding van de ringslang, de heikikker en de rugstreeppad is in De Ronde Venen en Uithoorn nog niet veel bekend. Wel wordt de ringslang, vooral in Vinkeveen, steeds meer waargenomen.

Om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van deze dieren, horen wij graag van onze buurtbewoners of zij één (of wellicht meer) van hen in
De Ronde Venen of Uithoorn hebben waargenomen.

Nu te ontdekken
Juist nu (in een warmere tijd) zijn naast andere reptielen en amfibieën de Ringslang, de Heikikker en de Rugstreeppad actief.

De Ringslang
De ringslang komt van nature voor in deze omgeving en is volstrekt ongevaarlijk voor de mens. Hij eet kleine reptielen en amfibieën.
De ringslang is in Botshol en regelmatig in Vinkeveen waargenomen.
Een aantal malen is de slang in Kockengen en Waverveen opgemerkt.

IVN DRVU - Werkgroep Amfibieën, reptielen en vissenDe Heikikker
De heikikker is 25 jaar geleden waargenomen in de omgeving van Mijdrecht. In 2010 en 2011 is hij in Botshol opgemerkt. De mannetjes zijn in de paartijd blauw en daardoor gemakkelijk te herkennen.

IVN DRVU - Werkgroep Amfibieën, reptielen en vissenDe Rugstreeppad
De rugstreeppad komt onder andere voor op de zanderige ondergrond van kassen maar de exacte locaties zijn vaak niet bekend. In 2014 is deze pad bij een compostcontainer waargenomen in Mijdrecht.

IVN DRVU - Werkgroep Amfibieën, reptielen en vissenMeldpunt waarnemingen
Waarnemingen van de ringslang, de heikikker en de rugstreeppad maar ook meldingen van andere interessante reptielen, amfibieën of vissen kunnen worden doorgegeven bij het Meldpunt waarnemingen. Contactpersoon: Patrick Heijne (IVN-werkgroep amfibieën, reptielen en vissen) , 06-21867929.

Meer informatie over reptielen, amfibieën en vissen is te lezen op www.ravon.nl

Een eerder bericht is geplaatst in 2010 in De Groene Venen, nr. 17, 290410
ivn_drvu_wb_-_nieuwsbericht_opsporing_verzocht_.pdf

Naar WARV Publicaties