WARV Publicaties

Zo nu en dan verschijnt er een artikel in de krant en online van de werkgroep Amfibieën, reptielen en vissen. Een manier om de werkzaamheden van de werkgroep voor iedereen duidelijker te maken en daarmee zeker de dieren onder de aandacht te brengen. Lees daarom ook de onderstaande publicaties. Ze kunnen jaarlijks herhaald worden.

Titel Datum
Opsporing verzocht 15 juli 2015
Ringslangen zijn ongevaarlijk 15 juli 2015
Atlas van Amfibieën en reptielen van Utrecht 22 maart 2016