Kleine beestjes in de tuin

Je tuin aantrekkelijker maken voor kleine dieren
De kleine beestjes in je tuin hebben niet alleen voedsel nodig. Ze zoeken ook een schuilplaats, schaduw, warmte, een plek om hun eitjes af te zetten of een uitkijkpost. Water in je tuin vergroot het aantal dieren.
Denk maar aan libellen, waterkevers, waterslakken, bootsmannetjes, waterspinnen, kikkers, salamanders en padden.


Maak je tuin dus aantrekkelijk voor verschillende soorten dieren.
Met onderstaande 9 maatregelen trek je kleine beestjes. 

Maatregel Uitleg
Zorg voor veel variatie in je tuin Hoog en laag, nat en droog, zon
en schaduw
Zet nectarplanten en waardplanten neer voor meer vlinders  Zie ook folder Vlinders in de tuin
Laat dood hout liggen of leg een stuk stam neer Allerlei kleine diertjes, zoals
pissebedden en duizendpoten
voelen zich hierin thuis en leven
ervan
Zorg voor stapelmuurtjes Je vergroot hiermee de variatie in
je tuin en zorg je voor meer
mogelijkheden voor planten.
Ook bieden de muurtjes 
huisvesting en een schuilplaats
aan allerlei beestjes
Beoordeel planten met aandacht Ook planten die spontaan
opkomen, hoeven niet altijd
onkruid te zijn

Zorg voor een 'rommelhoekje'
in de tuin met takken, bladeren 

Je lokt zo egels, padden en
muizen. Deze dieren leven van de
insecten en andere kleine dieren
Bied huisvesting aan wilde bijen door een insectenhotel Dit is heel eenvoudig te
realiseren. In een schijf hout of
een stammetje boor je met verschillende diameters gaatjes 
van verschillende diepte. Metselbijtjes en andere kleine
beestjes leggen daar hun eitjes in.
Zijn de gaatjes afgesloten, dan is
het gat bewoond. Je kunt ook een bosje rietstengels ophangen.
Laat in de winter uitgebloeide planten staan De stengels zijn een ideale
overwinteringsplek voor allerlei
kleine beestjes
Gebruik geen vergif om niet gewenste planten en dieren te doden Het vergif doodt vaak al dat leeft
en niet alleen de doelgroep.
Gif stapelt zich bovendien op in de
dieren die de gedode dieren eten. En hierdoor sterven deze dieren dan ook

ivn_drvu_-_werkgroep_nme-tuin_folder_kleine_beestjes_in_de_tuin.pdf

Naar NME-tuin folders