Informatiestand

Multifunctioneel
De IVN Informatiestand is sinds juni 2016 multifunctioneel. Met de vernieuwde stand kan de afdeling
De Ronde Venen & Uithoorn zich steeds weer anders presenteren. Onderstaand artikel ‘Informatiestand
anno 2016 ‘Multifunctioneel”,
verscheen in RondUit september 2016.

Standinrichting
In het overzicht een opsomming van de belangrijkste onderdelen van de informatiestand. Na dit overzicht volgt per onderdeel een korte uitleg.

Nr. Onderdeel
1 A3 Afdelingsoverzicht
2 DAP De Afdeling op Pad
3 Informatiezuil
4 Groen winkeltje

A3 Afdelingsoverzicht
De stand geeft namelijk een afdelingsoverzicht met behulp van
panelen en gelamineerde A3’s. Deze A3’s zijn steeds naar doelgroep,
wens en standplaats samen te stellen en op een aantal panelen aan te brengen. Op deze manier worden de informatie en allerlei activiteiten in de natuur dichtbij aantrekkelijk gepresenteerd. 

DAP, De Afdeling op Pad
Ook wordt de informatie nu op verschillende niveaus aangeboden.
Naast de A3’s op panelen, A4 tafelstandaards en allerlei foldermateriaal is er nu ook de DAP, De Afdeling op Pad. Deze DAP bestaat uit 2 tafelflip-overs met alle A3’s daarin verwerkt. 

In de stand geeft dit meer dynamiek en kan daarmee ook verschillende bezoekers dienen. Daarnaast kan de interne vrijwilliger ook gebruikmaken van de DAP voor allerlei andere PR-doeleinden. Op deze manier neem je de afdeling gemakkelijk ‘onder de arm’ mee. Zo gaat de afdeling dus meer op pad! 

Informatiezuil
De Informatiezuil is juist gemaakt om in het pad dicht bij de afdelingsstand te plaatsen. Deze zuil kan bij iedere standdag, eventueel naar thema, worden ingericht en heeft de bedoeling daarmee op te vallen en belangstellenden te informeren. Tijdens de standdagen in najaar 2016 is deze zuil voor de eerste keer ingezet. 

Groen winkeltje
Naast allerlei informatie(dragers) is er ook een klein groen winkeltje met o.a. Belgische zoekkaarten, speciale zoekkaarten voor kinderen en Bomenboekjes. Het is de bedoeling deze in de toekomst met andere items uit te breiden. 

Informatie
Voor vragen over de stand, het intern gebruik van de DAP of verkoop artikelen Groen winkeltje info@ivn-drvu.nl

Verhaal Informatiestand
ivn_drvu_wb_-_pr_informatiestand_ronduit-3_sep_2016.pdf

Naar Werkgroep PR & communicatie