Een natuurvriendelijke tuin

Natuurvriendelijke tuin
In elke tuin komt natuur voor: levende planten en dieren. Maar niet elke tuin is even natuurvriendelijk. In een natuurvriendelijke omgeving leven de planten en dieren in samenhang met elkaar. De manier van tuinieren bepaalt hoeveel dieren en planten spontaan voorkomen.

In een ecologische, natuurvriendelijke tuin tuinier je met zo min mogelijke belasting of verstoring van het milieu en houd je rekening met alle natuurlijke faceten van de tuin. De natuurlijke kringlopen blijven in stand en zelfs gestimuleerd. Hoe je dat kunt doen, staat in deze folder. 

Soorten tuinen
Hieronder volgen vijf soorten tuinen. Elke tuinvorm vraagt een andere manier van tuinieren en heeft effect op het leven in die tuin.

1. Doorsneetuin
In de doorsneetuin staan planten, bomen en struiken die gekozen zijn omdat je ze mooi vindt. Vaak gaat het om kweekvormen of soorten die van nature niet in Nederland voorkomen. Het onderhoud van sommige doorsneetuinen is heel precies: alles is opgeruimd en beheerst. De tuin gaat kaal de winter in. Soms worden bestrijdingsmiddelen gebruikt. In de doorsneetuin mag de natuur niet haar gang gaan. Er is weinig ruimte voor dieren om voedsel te vinden of te overwinteren. 

2. Natuurtuin
In deze tuin kunnen planten zich spontaan vestigen door allerlei gecreeërde plekjes. Het onderhoud bestaat uit maaien, snoeien, kappen en afvoeren. Maar planten of wieden hoort daar niet bij. De variatie aan planten zorgt voor veel voedsel voor verschillende dieren.  

3. Wilde-plantentuin
In de wilde-plantentuin vind je alleen planten die van nature in de omgeving of in Nederland voorkomen. Je wiedt niet gewenste planten en gewenste soorten plant je aan of zaai je. Meestal pas je daarbij ecologische principes toe. De tuin biedt veel mogelijkheden voor dieren. 

4. Ecologische siertuin
De ecologische siertuin is een tuin met zowel inheemse planten als kweekvormen en exotische plantensoorten. Door de toepassing van ecologische principes, doet het geheel natuurlijk aan en heeft de tuin grote betekenis voor flora en fauna. In deze tuin bestaat geen ‘onkruid’ en ‘ongedierte’ want alles heeft zijn eigen plek.

De tuin bij het NME-centrum lijkt het meest op een ecologische siertuin. Gekozen is voor zowel inheemse planten als cultuurplanten met een betekenis voor bijvoorbeeld vlinders.

5. Educatieve tuin
De tuin bij het NME-centrum is naast een ecologische siertuin ook een educatieve tuin. Daarom staan er ook gebruiksplanten en keukenkruiden. Niet gewenste planten worden gewied.  

Lees verder over een natuurvriendelijke tuin-2