Natuurwerkdag 19 januari 2023

Vandaag verzamelen er 14 vrijwilligers op Wolfhagen 121 in Schinnen. Twee vrijwilligers gaan 13 nieuwe knotwilgen poten op Landgoed Terborgh. De rest gaat aan de slag in een bosje van Landgoed Wolfhagen langs de Scholtissenholenweg. Dat moet flink verjongd worden. Grotere bomen worden verwijderd om ruimte voor lagere  vegetatie, zoals grassen, kruiden te krijgen en broed- en schuilplekken te creëren. Als de vegetatie opener  is kan meer licht en warmte ontstaat, waardoor o.a  bes-dragende planten meer kunnen bloeien en vrucht geven. Er worden meer insecten en vogels aangelokt en zo wordt de biodiversiteit  vergroot. Het snoeihout wordt op een ril gelegd, waardoor dieren kunnen schuilen, zoals zoogdieren, vogels en insecten. Paddenstoelen, mossen en varens groeien ook graag op dit soort plekken.

De afgelopen jaren zijn hier een aantal reekalfjes geboren en opgegroeid.
Van 1 april tot 15 juni is dit een rustgebied en mag er niet gewerkt worden.

Na afloop hebben we, in het oude bakhuisje, de vrijwilligers met partners getrakteerd op een borrel en een heerlijke pizza.

We waren te druk om foto’s te maken. Dat hebben we de volgende dag gedaan, met als extraatje een sneeuwpakket.

 

Wim Hoogland

Op donderdag 2 februari a.s. lassen we een extra werkdag in, waar we ons gaan bezighouden met het kappen van de bosrand in het gebied van Natuurmonumenten aan de Scholtissenholenweg. Dit omdat het broedseizoen binnenkort al weer begint en we nog veel te doen hebben.