Organisatie Barneveld

IVN Barneveld heeft bestuursleden en coördinatoren van de werkgroepen

Voor het IVN zijn vanouds zowel vrijwilligers als beroepskrachten werkzaam. De vrijwilligersorganisatie bestaat uit 170 lokale afdelingen met zo’n 17.000 leden, die veelal actief zijn voor hun afdeling en een kaderscholing hebben gehad. De afdelingen werken per provincie samen in een district.

U kunt IVN afdeling Lunteren/Barneveld steunen door donateur te worden voor een minimum bijdrage van €12,- per jaar, leden betalen ten minste €24. Opzeggingen: voor 1 november van het lopende kalenderjaar.

IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
afdeling Barneveld,
Stationsweg 2C
3771 VH Barneveld

Meer informatie over de afdeling
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Adres Telefoonnummer
Voorzitter Rien Brand Johan Walburglaan 23 3771 KH Barneveld 0342-491310
Secretaris Rien Brand Johan Walburglaan 23 3771 KH Barneveld 0342-491310
Penningmeester Hans Boland Cannenburg 18, 3772 BG Barneveld 0342-417415
(Waarnemend) PR Ivonne Pater 0342-846803
Contacten werkgroepen Martien Bakkenes
Bankrekeningnummer NL71 RABO 0385.5616.52 t.n.v. IVN Barneveld te Barneveld

Werkgroepen Binnen afdeling Barneveld kennen we een groot aantal werkgroepen. Een werkgroep is een groep leden, die zich bezighoudt met een bepaald facet van het IVN-werk.

Werkgroep Coördinator en mailcontact Telefoon
Algemene vogelwerkgroep Daan Kuiper 0342-417810
Natuurbeheer Hans Boland 0342-417415
Natuurfotografie Aukje Ploeg 06 – 30031684
Natuurtuin Melie van den Brink 0342-415050
Planten Marja Barreveld 0342-444605
Scholen Barneveld Margreet Rouwenhorst 06-4564 5875
Scholing Eduard Barreveld 0342-444605
PR & Publieksactiviteiten Ivonne Pater 0342-846803
Redactie Natuurlijkerwijze Hans Boland & Rob de Graaf 0342-417415
Vlinders René de Graaff 0342-423182
Vogels Barneveld Piet Boer 0342-417393
Vogels Garderen/Kootwijk/Erica Aart Mulder 0342-478688
Vogels Kootwijkerbroek André van Reenen 06-49077728
Webmaster en Social media André van Reenen 06-49077728
Functie Naam Telefoonnummer
Persberichten voor publieksactiviteiten Ivonne Pater 0342-846803
Administratie leden & donateurs Hans Boland 0342-417415