Organisatie Barneveld

IVN Barneveld heeft bestuursleden en coördinatoren van de werkgroepen

Voor het IVN zijn vanouds zowel vrijwilligers als beroepskrachten werkzaam. De vrijwilligersorganisatie bestaat uit 170 lokale afdelingen met zo’n 17.000 leden, die veelal actief zijn voor hun afdeling en een kaderscholing hebben gehad. De afdelingen werken per provincie samen in een district.

U kunt IVN afdeling Lunteren/Barneveld steunen door donateur te worden voor een minimum bijdrage van €12,- per jaar, leden betalen ten minste €24. Opzeggingen: voor 1 november van het lopende kalenderjaar.

IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
afdeling Barneveld,
Stationsweg 2C
3771 VH Barneveld

Meer informatie over de afdeling
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam
Voorzitter André van de Burgwal
Secretaris Sylvia van den Hazel
Penningmeester Hans Uittenhout
PR Ivonne Pater
Contacten werkgroepen Martien Bakkenes

 

Bankrekeningnummer NL71 RABO 0385.5616.52 t.n.v. IVN Barneveld te Barneveld

 

 

Werkgroepen Binnen afdeling Barneveld kennen we een groot aantal werkgroepen. Een werkgroep is een groep leden, die zich bezighoudt met een bepaald facet van het IVN-werk.

Werkgroep Coördinator en mailcontact Telefoon
Algemene vogelwerkgroep Daan Kuiper 0342-417810
Natuurbeheer Job Lubbersen 0577-461 023
Natuurfotografie Alie van den Brandhof 06-3081 5032
Natuurtuin Cees Klomp 06-4032 3795
Planten Wim Geelhoed 06-3076 3750
Scholen Barneveld Margreet Rouwenhorst 06-4564 5875
Scholing Eduard Barreveld 0342-444605
PR & Publieksactiviteiten Ivonne Pater 06-5190 5516
Redactie Natuurlijkerwijze Rien Brand, Wim Geelhoed 0342-491 310; 06-3076 3750
Vlinders René de Graaff 0342-423182
Vogels Barneveld Piet Boer 0342-417393
Vogels Garderen/Kootwijk/Erica Aart Mulder 0342-478688
Vogels Kootwijkerbroek André van Reenen 06-49077728
Webmaster en Social media webmaster

 

Functie Naam
Persberichten voor publieksactiviteiten Ivonne Pater
Administratie leden & donateurs Hans Uittenhout