Natuurbeheer

Buiten de handen uit de mouwen

De IVN-werkgroep Natuurbeheer onderhoudt in de periode september tot april eens per twee weken op zaterdagmorgen kleine landschapselementen. Te denken valt o.a. aan het knotten van wilgen, grafheuvels ontdoen van ongewenste begroeiing of het schonen van een heideveld. Een aantal keren per seizoen werkt de groep samen met de werkgroep Natuurbeheer Kootwijk van Staatsbosbeheer.

De groep vertrekt om 8.30 uur vanaf de fietsenstalling bij NS-station Barneveld-centrum en we zorgen dat we omstreeks 12.30 uur weer terug zijn. De werkgroep bestaat uit zo’n vijftien actieve dames en heren. Op de bewuste zaterdagen zijn er vaak tien tot twaalf aanwezig om de handen uit de mouwen te steken.

Als actieve groep beschikken we over voldoende gereedschap. De leden zorgen zelf voor goed schoeisel, werkkleding en werkhandschoenen. Meestal heeft iedereen ook z’n eigen natje en droogje voor in de pauze, maar in een aantal gevallen wordt daarin voorzien door de “opdrachtgever”. Hierbij valt te denken aan Staatsbosbeheer of particulieren die onze hulp inroepen voor een klus die ze zelf niet kunnen behappen.

Wil je een keer de sfeer komen proeven of  meer weten, neem dan contact op met de coördinator Job Lubbersen