Vogelwerkgroep Kootwijk, Garderen, Erica, Schaffelaar

De vogelwerkgroep houdt zich bezig met inventarisatie vogels die in nestkasten voor kleine holenbroeders broeden, zoals Koolmees, Pimpelmees, Zwarte mees, Boomklever en Bonte Vliegenvanger.

We hebben in een uitgestrekt gebied, vanaf de Kroondomeinen ten westen van Apeldoorn, uitgestrekte bossen rond Garderen, het Wilbrinkbos bij Voorthuizen, op Erica, op Veenhuizerveld en in het Schaffelaarsebos bij Barneveld ongeveer 1400 nestkasten hangen. Deze kasten worden gecontroleerd door een groep van 40 a 45 IVN vrijwilligers, die elk hun eigen gebied hebben, waarin tussen de 15 en 85 nestkasten hangen. De vrijwilligers opereren soms alleen, soms met z’n tweeën.

We zijn aangesloten bij een landelijke werkgroep NESTKAST, die de gegevens van ongeveer 20.000 kasten verzamelt en totaliseert. Het doel is niet de instandhouding van de soorten, maar om de invloed van de rupsenpiek en daarmee de invloed van klimaatverandering op het broedgedrag en het tijdstip van broeden vast te stellen. Belangrijke gegevens, die onze controles op moeten leveren, zijn dan ook: datum eerste eileg, legselgrootte, aantal uitgekomen en aantal uitgevlogen jongen. Met name de datum van eerste eileg is van belang. Deze datum markeert het begin van het broedseizoen.

De werkzaamheden bestaan uit controlerondes, te beginnen in maart om de conditie van de kasten vast te stellen en eventueel kasten te vervangen en kleine reparaties uit te voeren. Daarna, afhankelijk van de omstandigheden, vanaf half april tot half juni eens per week. Daarbij wordt per nestkast genoteerd wat wordt aangetroffen. Tenslotte aan het einde van het seizoen of in de herfst nog een ronde om de kasten schoon te maken. De gegevens worden getotaliseerd en opgestuurd naar de landelijke werkgroep, die ze verwerkt. Jaarlijks wordt een uitgebreid rapport gepubliceerd.

Coördinator is:
Aart Mulder, jamulder@solcon.nl, 06-28261883