Kerkuilenwerkgroep

Onze  werkgroep beheert uilenkasten op erven, waar zich kerkuilen bevinden. Het gebied waar we aktief zijn, loopt van Nijkerk tot Harskamp. Beheren betekent het ophangen van kasten op geschikte plaatsen en het controleren of er zich een broedgeval voordoet.

Nestkasten

De nestkasten zijn ruim en zwaar zodat bij het ophangen meerdere personen nodig zijn. De kasten maken we zelf en passen we aan, aan de plaats waar de kast komt te hangen. Na de broedtijd moeten de kasten schoongemaakt worden. De braakballen worden gedetermineerd, zodat we weten welke soorten muizen op het menu van de uilen staan.

Ringen

Met toestemming van de erfeigenaren kunnen de vogels geringd worden.  De gegevens van terugmeldingen kunnen bijdragen tot een betere kennis van het leven van de kerkuil.

Bescherming

Naast het ophangen, controleren en gegevens doorgeven, geven we advies aan de erfeigenaren. Voorlichting  geven aan verenigingen en scholen rekenen we ook tot onze taak. Informatie te verkrijgen bij: Jan van den Heuvel, Beatrixlaan 13, 3781 AL Voorthuizen, Tel. 0342-473672