Over IVN Barneveld

 

Voor het IVN zijn vanouds zowel vrijwilligers als beroepskrachten werkzaam. De vrijwilligersorganisatie bestaat uit 170 lokale afdelingen met zo’n 17.000 leden, die veelal actief zijn voor hun afdeling en een kaderscholing hebben gehad.

U kunt IVN afdeling Barneveld steunen door donateur te worden voor een minimum bijdrage van € 12,- per jaar, leden betalen ten minste € 25,00. Opzeggingen: voor 1 november van het lopende kalenderjaar.

Bankrekeningnummer NL71 RABO 0385.5616.52 t.n.v. IVN Barneveld te Barneveld

 

Binnen afdeling Barneveld kennen we een groot aantal werkgroepen. Een werkgroep is een groep leden, die zich bezighoudt met een bepaald facet van het IVN-werk. Zie voor alle (bestuurs)functies en coördinatoren van de werkgroepen de pagina Organisatie.