Vogelwerkgroep

De Algemene Vogelwerkgroep houdt zich bezig met alle activiteiten die met vogels te maken hebben. Enkele activiteiten zijn hiervan uitgezonderd: De reguliere nestkast projecten en de inventarisatie van broedvogels. Deze worden door aparte werkgroepen uitgevoerd.

Wil je deelnemen aan activiteiten van de Algemene Vogelwerkgroep?
Deelname aan de door de Algemene Vogelwerkgroep georganiseerde activiteiten is mogelijk voor iedereen die in vogels is geïnteresseerd. In principe voor leden/donateurs van het I.V.N. Lunteren Barneveld, maar ook voor een ieder die eens kennis wil maken met de wondere wereld van de vogels.

Neem contact op met de organisator van de betreffende activiteit of met de coördinator van de werkgroep:

Daan Kuiper. E-mail akuiper@solcon.nl. Tel.nr. 0342-417810

 

“Geweldig wat je hier allemaal ziet vliegen!”

 

Het bemannen van een najaarstrektelpunt
Dit is een activiteit voor de ervaren vogelaar en erg geschikt voor de wat gevorderde vogelaar die wat meer wil leren over trektellen en het herkennen van vogels in vlucht (b.v. aan vluchtroepjes en vlieggedrag).

Vogelaarscontactdagen
Ontmoetingsdagen voor enthousiaste vogelaars. Tijdens deze dagen worden interessante vogelgebieden bezocht. Het doel is om gezellig samen te vogelen en wat van elkaar te leren. Geschikt voor iedereen die in vogels is geïnteresseerd.

Klik hier voor meer info over de vogelaarscontactdagen

Deelnemen aan vogeltellingen door Sovon of Vogelbescherming georganiseerd
Bijvoorbeeld de winter (water)vogeltelling en de jaarlijkse trekteldag: De Euro- of Worldbirdwatch. Deze dagen zijn erg geschikt om samen gezellig te vogelen en voor beginnende vogelaars om eens wat meer van het vogelen te leren.