Vogelwerkgroep

Vogelwerkgroep De Peel is een werkgroep binnen het IVN Asten-Someren. De werkgroep richt zich op het waarnemen en beschermen van vogels. De leden nemen deel aan diverse vogeltellingen, beschermen weidevogels, plaatsen (roofvogel- en uilen)nestkasten en werken aan verbetering van de habitat van vogels. Binnen de werkgroep zijn enkele subgroepen actief zoals de uilenwerkgroep en weidevogelbescherming. Enkele malen per maand gaan ze actief op pad naar vogels in een natuurgebied in de directe omgeving. Voor het programma verwijzen wij u graag naar het onderstaande jaarprogramma.

Eens per maand organiseren is er een activiteit waarbij iedereen welkom is. Deze staan vermeld in het jaarprogramma. Daarnaast staan ze vermeld in het overzicht van algemene actviteiten.

Snel Menu: 

Nieuwste waarnemingen in de regio

Waarnemingen invoeren

Trektelpost Veldweg, Asten

Trektelpost Groote Peel

Trektelpost Strabrechtse Heide

Sovon nieuws

“S.v.p. weer uitloggen nadat uw waarnemingen zijn ingevoerd”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De heer J. van Zanten 0493 - 492 827 email

Verslag Delta-excursie 2018

Bijzondere vogels Strabrechtse Heide

Grote Zilverreiger in de Peel en Kempen

Excursieverslag Sibbe 2020

Verslag vogelexcursie Oostvaardersplassen

Verslag excursie Texel, oktober 2021

Ondanks de aangescherpte COVID-19 maatregelen proberen we toch zoveel mogelijk onze activiteiten door te laten gaan. Wel dienen we tijdens de wandeling de 1.5 m regel na te leven!


Jaarprogramma VWG 2022

Onder voorbehoud van Corona !

Bijgaand het 25 jarig jubileum nummer van ’t Schreeverke.

Jubileum nummer 't Schreeverke