Natuur & milieu

De werkgroep volgt ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in het algemeen en natuur, milieu en biodiversiteit in het bijzonder. Met name in gemeenten Asten en Someren beoordeelt ze ontwikkelingen en vergunningaanvragen die hierop een mogelijk effect (kunnen) hebben. Eventueel reageert men op plannen teneinde op deze gebieden tot een beter resultaat te komen. Ook komt de werkgroep met initiatieven op haar aandachtsgebied.

Voor meer informatie kunt u een mailtje sturen naar denktank@ivnastensomeren.nl