Mierenwerkgroep

Jaarlijks worden de mierennesten in Asten en Someren geïnventariseerd.

Indien noodzakelijk, zoals bij de aanleg van de nieuwe golfbaan in Heusden, ondersteunt de werkgroep bij het verplaatsen van mierennesten.

Voor meer informatie:

Coördinator Asten De heer Louis Peeters 0493 - 691 884
Coördinator Someren De heer Jo van Zanten 0493 - 492 827