Keelven

Op de rand van de Strabrechtse Heide liggen de Somerense bossen met het gebied rond het Keelven.

Het gebied heeft een fraai vennenlandschap. De vennen zijn ontstaan door het uitwaaien van het zand. In de vennen blijft het water staan dankzij de ondoorlaatbare laag in de ondergrond. De vennen worden uitsluiten gevoed door regenwater. Vanaf 1930 is het heidegebied ontgonen en is eren productiebos van gemaakt met voornamelijk aanplant van Grove Den. Aangezien de hoofdfunctie voor de houtproductie (voormalige mijnbouw) verdween en de kwaliteit van het hout matig is, is in 1998 gestart met natuurontwikkelingsproject "Keelven en omgeving". Uitgangspunt was het recreatief aantrekkelijker maken en het herstellen van het heidelandschap. Om dit te bereiken is 15 ha slecht groeiend naaldhout geveld en zijn enkele kleinere vennen uitgebaggerd.

Het voorheen saaie bosgebied heeft een metamorfose ondergaan en is daardoor zeer aantrekkelijk geworden om te wandelen. Het gebied is veranderd in een prachtig landschap met bossen, vennen en heide, met daarop verschillende soorten grazers als paarden, koeien, schapen en Schotse hooglanders.

In de winter kunnen in de toppen van de fijnsparren wel eens kruisbekken aangetroffen worden. Zij doen zich te goed aan de zaden uit de kegels.

In het gebied zijn diverse wandelroutes uitgezet, variërend van 4 tot 9 km. Deze zijn bereikbaar vanaf de parkeerplaats nabij het Keelven aan de Provincialeweg te Someren-Heeze (adres: Bosrandweg 6 Someren) en de parkeerplaats de Vlerken aan de weg van Someren naar Lierop.

Het gebied is opgenomen in het wandelroute- mountainbike en ruiterroutenetwerk van Someren.