Dennendijkse bossen

De Dennendijkse bossen is een jong bosgebied. Een bosgebied met enkele open stukken , de zogenaamde bleken. Bleken waren gemeenschappelijke plaatsen waar linnen gebleekt werd.

Op de schrale, licht golvende zandgronden groeide voorheen slechts heide. De woeste grond werd ooit omgezet in bouwland, weiland en bossen. Vooral naaldbossen, omdat deze weinig eisen stelden aan de bodem en in relatief korte tijd iets opbrachten. Aangezien dennenhout geschikt was als mijnhout, zijn hier in de vorige eeuw veel dennenbossen aangeplant.

Enkele waterplassen en paddenpoelen maken het geheel tot een mooi stukje natuur. Soms zijn deze plassen door mensenhanden gegraven en op een volstrekt ecologische manier aan de natuur teruggegeven.

Het gebied is genoemd naar de Astense Dennendijk, die ooit werd aangelegd als kade, die het zure veenwater uit de ooit zeer moerassige Groote Heide van Asten moest weren.