De Banen

De Banen, het Sarsven en de Schoorkuilen vormen samen een vennengebied ten zuidoosten van Nederweert-Eind. De vennen worden omringd door  verlandingszones, bossen en graslanden. Er is een enorm contrast tussen de Banen en het Sarsven.  Het Sarsven is een voedselrijk ven, bij de Banen is de verlandingsvegetatie teruggedrongen en is de natuurlijke waterhuishouding hersteld. Behalve de vennen heeft het gebied nog meer te bieden. Vooral rond de Banen komen wilgenstruwelen en drogere bossen voor. Naast deze bossen, liggen beschutte, afwisselend ruige en grazige vegetaties. Verspreid in het gebied liggen paddenpoelen, waar amfibieën de winter overleven en zich voortplanten. De Schoorkuilen, een ven, dat al tientallen jaren geheel met wilgenstruweel was dichtgegroeid is enkele jaren geleden hersteld.

Er zijn wandelingen uitgezet:

Startplaats: parkeerplaats van de dagcamping de Houtsberg, Banendijk Nederweert- Eind

Het IVN Asten-Someren heeft ook een wandeling in dit gebied uitgezet en beschreven.